MAM TEN GŁOS!!!


 
UWAGA!!!!
 
ŚWIETLICA SZKOLNA  SP7 OGŁASZA MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WOKALNY
DLA UCZNIÓW KLAS I- VI
 
 MAM TEN GŁOS!!!
mam_ten_glos-logo.png
 
    Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-VI do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Wokalnym organizowanym przez Świetlicę Szkolną Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie!
 
    Jeśli lubisz śpiewać, a do tego uwielbiasz oglądać bajki i animacje Disney’a ten konkurs jest WŁAŚNIE DLA CIEBIE!
 
REGULAMIN KONKURSU
 
 
1.
   
Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać w formacie video swoje wykonanie wybranego utworu z bajki lub animacji Disney’a i przesłać je do organizatorów, poprzez chmurę wysyłającego. Użytkownik takiej chmury, po umieszczeniu na niej pliku, powinien umożliwić do niego dostęp, poprzez przesłanie w mailu linka do pliku.
 
 
Adresy mailowe:
 
 
klasy I – III –  dwierzchowska@sp7.eu
 
 
klasy IV–VI – jbudkowska@sp7.eu  do dnia 14 kwietnia (piątek) br.
 
2.
 
Każdy z uczestników przygotowuje JEDEN utwór muzyczny – wykonanie z półplaybackiem (podkładem karaoke) lub akompaniamentem, a czas prezentacji nie powinien być krótszy niż 2,5 minuty, ani przekroczyć 5 minut.
 
3.
 
Nagrania należy odpowiednio opisać: Imię i nazwisko, szkoła, klasa, tytuł bajki lub animacji, tytuł utworu (np. Julia Kos, SP7, 3b, Kraina lodu, Mam tę moc).
Nagrania nieopisane lub źle opisane nie będą brane pod uwagę!
 
4.
 
Występ należy nagrać w formacie mp4 (najlepiej), avi, wmv, telefonem komórkowym lub innym dowolnym urządzeniem.
 
5.
 
Nagranie powinno być zrealizowane w układzie poziomym w sposób statyczny.
 
6.
 
W przypadku niewystarczającej jakości nagranego filmu lub podejrzenia o manipulację wykonania, organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego zgłoszenia.
 
7.
 
Jury oceni nadesłane nagrania, uwzględniając m.in.: intonację, dobór repertuaru dostosowany do wieku wykonawcy, poprawność wykonania, muzykalność, dykcję, pomysłowość oraz ogólny wyraz artystyczny.
 
8.
 
Jury wyłoni laureatów z poszczególnych grup wiekowych. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej SP 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie nie później niż 28 kwietnia.
 
9.
 
Za zajęcie I, II i III miejsca zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej, otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy, a ich dane zostaną upublicznione na stronie internetowej organizatora.
 
10.
 
Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na: 
 
 - 
przetwarzanie danych osobowych uczestnika do celów związanychz konkursem, publikacją listy zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagród;
 
 - 
dokonanie przez organizatora nieodpłatnej prezentacji nagrania konkursowego na stronie internetowej organizatora. Zgoda udzielana jest na czas nieokreślony.
 
11.
 
Przesłane nagrania przechodzą na własność organizatora konkursu.
 
MIEJSCE  KONKURSU
Przegląd nadesłanych nagrań odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie przy ul. Złotowskiej 86 w Szczecinie.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!
 
Organizatorzy:
Joanna Budkowska i Dagmara Wierzchowska
 
 
Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu