IV Warsztaty Międzykulturowe


 
Szanowni Państwo,
 
Musimy Państwa bardzo przeprosić i poinformować o konieczności odwołania warsztatów zaplanowanych na dzień 11 maja 2022r. z uwagi na zbyt małą ilość otrzymanych do tej chwili zgłoszeń.
Charakter wydarzenia wymaga określonej minimalnej ilości uczestników.

 

Spotkanie warsztatowe odbędzie się w innym terminie. Wszelkie informacje będziemy wysyłać do Państwa na bieżąco.

IV_warsztaty_miedzykulturowe_plakat.jpg
 
Szanowni Państwo,
 
     Serdecznie zapraszamy na IV Warsztaty międzykulturowe organizowane w ramach projektu "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), które odbędą się w dniu 11 maja 2022r. (środa) w godz. 16:30 – 19:30 w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Złotowskiej nr 86 w Szczecinie.
 
    Na Warsztaty zapraszamy serdecznie Rodziców oraz Pedagogów/trenerów języka obcego.
 
     Warsztaty będą podzielone na dwie części. W pierwszej części w centrum refleksji będą stały mechanizmy postrzegania w kontaktach międzykulturowych oraz pojęcie kultury. Druga część warsztatów poświęcona będzie komunikacji w kontaktach międzykulturowych oraz sposobom wspierania jej skuteczności.
 
     Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane wzięciem udziału w IV Warsztatach międzykulturowych o wypełnienie zgłoszenia (załącznik) i odesłanie go na adres: njs@um.szczecin.pl
     Warsztaty poprowadzi dr Marta Janachowska-Budych – adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Kultury i Mediów Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania obejmują kwestie komunikacji międzykulturowej oraz polsko-niemieckich kontaktów kulturowych, a także dydaktykę literatury na zajęciach języka niemieckiego jako obcego.
 
 
     Podczas warsztatów, bazujących przede wszystkim na aktywizujących ćwiczeniach i grach symulacyjnych połączonych z elementami teoretycznymi, uczestniczki i uczestnicy doświadczą i dowiedzą się czym jest kultura, jak działa postrzeganie w kontaktach międzykulturowych oraz jaki wzajemny wpływ mają na siebie język, komunikacja i kultura.
Na podstawie wiedzy i refleksji z warsztatów stworzony zostanie katalog praktycznych wskazówek wspomagających rozwój kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży.
 
 
 
Serdecznie zapraszamy !
 
Z poważaniem / Mit freundlichen Grüßen
Monika Szarszewska