Półkolonie 2021


slonce_polkolonie21.jpg

Wstęp

„Szkoła nie jest przystankiem, jest drogą,
która otwiera się na coraz to nowe horyzonty”.

 

     Jednym z zadań statutowych szkoły jest kształtowanie prawidłowych postaw, zdrowego stylu życia i racjonalnego wykorzystania wolnego czasu. Organizując półkolonie wzięliśmy pod uwagę bazę naszej szkoły. Poza tym Szczecin stwarza wiele okazji poznania tradycji, kultury, środowiska naszego miasta. Uczestnicy będą mieli jednocześnie czas na rozwój samodzielności i współistnienia w grupie, rozwijanie zainteresowań poznawczych.

I. Cele programu:
·         integracja dzieci,
·         nabywanie umiejętności współdziałania w grupie,
·         poznawanie umiejętności organizowania własnego czasu wolnego,
·         rozbudzanie aktywności poznawczej oraz rozwijanie zainteresowań,
·         kształtowanie umiejętności dbania o siebie i innych, 
·         poznanie zdrowego stylu życia,
·         rozwijanie aktywności fizycznej.
 
II. Metody pracy:
·         pogadanka,
·         konkursy,  quizy
·         gry terenowe, 
·         wycieczki, 
·         rozgrywki sportowe,
·         gry i zabawy
·         praktyczne działania
·         ćwiczenia
·         zajęcia czytelnicze
·         Zajęcia relaksacyjne
 
III. Formy pracy:
·         indywidualna
·         zbiorowa
·         zespołowa
 
Postanowienia końcowe:
     Półkolonie letnie mają zapewnić dzieciom pełny wypoczynek po trudach rocznej pracy w szkole, dostarczyć wrażeń i umiejętności, poprawić stan zaradności życiowej oraz umiejętność współżycia w grupie. Chcemy alby podczas półkolonii wychowankowie zdobyli nową wiedzę dotyczącą gier zespołowych, nauczyli się nowych i pożytecznych umiejętności a także radośnie i aktywnie spędzili czas wolny.
 
 
TERMINY
 
 
 
od 09 do 10 czerwca 2021
 
Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na półkolonię
 
13 czerwca 2021
 
Wpłaty na konto za półkolonie
 
od 14 do 16 czerwca 2021
 
W razie braku wniesienia opłaty w wyznaczonym terminie
przyjmowane będą dzieci z listy rezerwowej

 

do 17.06.2021 r. do godziny 12.00

Składanie kart kwalifikacyjnych na skrzynkę: polkolonie@sp7.szczecin.pl
 
Dotyczy nowych wniosków

Rozmiar każdego załącznika nie może być większy niż 2MB

Proszę o wyraźne załączniki (rozmazane zdjęcia nie będą sie kwalifikowały)