Półkolonie 2022


 
WAŻNE:
 
  • Na skrzynkę e–mail przesyłać proszę tylko kartę kwalifikacyjną na półkolonie. Pozostałe dokumenty: oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz procedurą bezpieczeństwa, zgody na samodzielny powrót, upoważnienie do odbioru dziecka uczestnicy przynoszą w dniu rozpoczęcia półkolonii tj.31.01.2022 r.
  • Plan pracy półkolonii może ulec zmianie ze względu na kwotę dofinansowania przez UM w Szczecinie lub zachorowania u osób prowadzących zajęcia.

    Składanie kart kwalifikacyjnych na półkolonie odbywać się będzie w dniach: 17.01.2022 r. – 18.01.2022 r. na skrzynkę e – mail polkolonie@sp7.szczecin.pl w których rodzic/opiekun ma obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach, zaburzeniach dziecka.

 Rozmiar każdego załącznika nie może być większy niż 3MB
Proszę o wyraźne załączniki (rozmazane zdjęcia nie będą sie kwalifikowały)
 
 
Rozkład dnia półkolonii w Szkole Podstawowej nr 7
 im. Heleny Raszki
w Szczecinie
 
    7:30 – 8:00    
schodzenie się dzieci
    8:00 – 8:30    
gry planszowe, umysłowe i zabawy ruchowe, konkursy
    8:30 – 9:00     
śniadanie
    9:00 – 13:30    
czas przeznaczony na: wycieczki piesze, zajęcia sportowe, gry i zabawy, terenowe zajęcia rekreacyjne, edukację krajoznawczo – turystyczną, zajęcia plastyczno – techniczne, warsztaty, wyjścia do kina, muzeum itp.
    13:30 – 14:00    
   obiad
    14:00 – 15:00    
gry i zabawy stolikowe, quizy, konkursy, gry i zabawy sportowe na boisku szkolnym, sali gimnastycznej
    15:00 – 15:30    
rozchodzenie się dzieci do domów
 
 
 
 
Ramowy plan pracy półkolonii
1 dzień: Poznajemy się bliżej
Poniedziałek 31.01.2022 r.
7.30 – 8.00zbiórka uczestników półkolonii, zapoznanie uczestników z regulaminem półkolonii, zasadami BHP
8.30 – 9.00 śniadanie
9.00 – 13.30zajęcia w grupach:
·        Gr. I, II – wyjście do Piekarzy g. 10.00
·        Gr. III, IV – wyjście do Słodkiej Cytrynki g.10.30
13:30 – 14:00 - obiad
14.00 – 15.30zajęcia w grupach: „Poznajmy się” – zabawy ruchowe, integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy z chustą animacyjną, wymyślanie nazwy/hasła grupy.
 
2 dzień: Mali odkrywcy
Wtorek 01.02.2022 r.
7.30 – 8.00zbiórka uczestników półkolonii, gry stolikowe
8.30 – 9.00 – śniadanie
9.00 – 13.20zajęcia w grupach:
·        Gr. I, II – wyjście do Słodkiej Cytrynki g.10.30
·        Gr. III, IV – wyjście do Piekarzy g.10.00
13:30 – 14:00 - obiad
14.00 – 15.30zajęcia w grupach: „Roślinne mandale” ; zabawa w naukowców „W świecie roślin”;  tworzymy magiczny świat roślin – „Rosnące obrazki”.
3 dzień: Komputerowy zawrót głowy
Środa 02.02.2022 r.
7.30 – 8.00zbiórka uczestników półkolonii, gry stolikowe
8.30 – 9.00 – śniadanie
9.00 – 13.20zajęcia w grupach
·        Gr. I, II – wyjście do Parku Trampolin g. 10.30
·        Gr. III, IV – wyjście do Muzeum Narodowego – „Afryka wschodu” g.11.00
13:30 – 14:00 - obiad
14.00 – 15.30zajęcia w grupach: kodowanie na dywanie, projektowanie w programie PAINT lub na papierze pocztówki z ferii zimowych
4 dzień: Mistrz gier planszowych
Czwartek 03.02.2022 r.
7.30 – 8.00zbiórka uczestników półkolonii, gry stolikowe
8.30 - 9.00  – śniadanie
9.00 – 13.30zajęcia w grupach
·        Gr. I, II – wyjście do Muzeum Narodowego – „Afryka wschodu” g.11.00
·        Gr. III, IV – wyjście do Parku Trampolin g. 10.30
13:30 – 14:00        obiad
14.00 – 15.30zajęcia w grupach, rozgrywki gier planszowych, wybranie mistrza planszówek, zabawa „Kalambury”, „Familiada”.
 
 
5 dzień: Dzień kinomaniaka
Piątek 04.02.2022 r.
7.30 – 8.00zbiórka uczestników półkolonii, gry stolikowe
8.30 - 9.00  –  śniadanie
9.00 – 13.00zajęcia w grupach ,
·        Gr. I, II, III, IV - wyjazd do Multikina na film
13:30 – 14:00  - obiad
14.00– 15.30zajęcia w grupach: podsumowanie pierwszego tygodnia półkolonii, wręczenie nagród.
 
 
Pliki;