Grupy "0"


 
ORGANIZACYJNE SPOTKANIA Z DZIEĆMI I RODZICAMI W DNIU 31.08.2021r.
W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH SP7
 
 
godziny
grupa
miejsce
wejście/wyjście
17.00 – 17.45
0a
aula
przy gab. pedagoga (E)
17.15 – 18.00
0b
sala gimnastyczna
sektor sportowy (C)
 
Prosimy rodziców i dzieci o punktualność oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zwłaszcza  w zakresie:
- zakrywania nosa i ust w budynku szkoły (maseczki),
- dezynfekcji i mycia rąk po wejściu do budynku,
- zachowania odległości między dziećmi, rodzicami i pracownikami szkoły,
- zakazu gromadzenia się dzieci/rodziców na terenie szkolnym przed i po spotkaniach z wychowawcami.
 
WAŻNE!!!
Prosimy o wypełnienie i dostarczenie w tym dniu wychowawcy dokumentów podpisanych przez rodziców („Informacja o dziecku/uczniu” – do pobrania ze strony internetowej szkoły od 30.08.2021r.)
 
 
Od dnia 1.09.2021r. :
przyprowadzanie dzieci w godz. 7:00 – 9:00
odbieranie dzieci w godz. 14:00 - 17:00
wejście B