Rekrutacja


Szanowni Rodzice,
 
uprzejmie informujemy, że termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnegodo publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie przesunięty.
 
Wnioski o przyjęcie będą mogli Państwo składać od dnia 4 marca 2021r. do dnia 24 marca 2021r. za pośrednictwem systemu Nabór.
 
Jednocześnie informujemy, że przesunięciu ulegną również pozostałe terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2021/2022 wskazane
Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr 35/21
z dnia 22 stycznia 2021r.

 

 
    Zgodnie z art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.), rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Rodzice składają deklaracje w dniach 22-26 lutego 2021r. Wypełnione deklaracje należy włożyć do skrzynki znajdującej się przy wejściu gr. 0.
 
 
 
 
 
Terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022
 
 
 
 
Kryteria postępowania rekrutacyjnego
 
  • Kryteria ustawowe i organu prowadzącego

  • Kryteria Ustawowe

 
 
Klauzula informacyjna RODO
 
 
Elektroniczny system naboru i rekrutacji