Rekrutacja grup 0


belka_prosta_709x38.png
Rekrutacja 2022/23 do oddziałów przedszkolnych

belka_prosta_709x38.png

Szanowni Rodzice!

W dniach 19-22 kwietnia 2022 r. odbędzie się
potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola
publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się w następujący sposób:
 
  1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) – status kandydata zmienia się wówczas automatycznie z „zakwalifikowany” na „przyjęty”. Rodzic, który złoży oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej, nie składa już dokumentu w wersji papierowej.
 
  1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji papierowej bezpośrednio w placówce, w której kandydat został zakwalifikowany.

 

belka_prosta_709x38.png​​​​​​​

  OŚWIADCZENIE 1. ZATRUDNIENIE - UCZENIE SIĘ W TRYBIE DZIENNYM
  OŚWIADCZENIE 2. ROZPOCZĘCIE-KONTYNUACJA PRZEZ RODZEŃSTWO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ  
  OŚWIADCZENIE 3. WYKONYWANIE PRACY-UCZENIE SIĘ W POBLIŻU PRZEDSZKOLA
  OŚWIADCZENIE 4. ZAMIESZKIWANIE I PŁACENIE PODATKÓW W SZCZECINIE
  OŚWIADCZENIE 5. ODBYCIE OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ
  OŚWIADCZENIE 6. ZAMIESZKIWANIE W GMINIE SZCZECIN
  OŚWIADCZENIE 7. WIELODZIETNOŚĆ RODZINY KANDYDATA
  OŚWIADCZENIE 8. SAMOTNE WYCHOWANIE DZIECKA
  WNIOSEK - szczecin wniosek przedszkole

 

rekrutacja@sp7.eu

 

belka_prosta_709x38.png
 
1.     Terminy naboru i rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023
 
 
2.     Uchwała nr IX/ 261/ 19 Rady Miasta Szczecin z 2019r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.
 
 
3.     Uchwała nr XXV/746/21 Rady Miasta Szczecin z 2021r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.
 
 
4.     Uchwała nr XXXVI/997/22- Rady Miasta Szczecin z 2022r. sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.
 
 
5.   Elektroniczny system naboru i rekrutacji
 
 
6.   Informator dla rodziców dot. Rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023
 
 
 

belka_prosta_709x38.png