Terminy zebrań "0"Terminarz spotkań z rodzicami 2021_2022-grupy_0.jpg

Termin
Godzina
Tematyka
31.08.21r.
17.00
Przedstawienie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej i organizacji pracy.
16.11.21r.
17.00
Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej diagnozy wstępnej dzieci.
04.01.22r.
17.00
Przedstawienie informacji o postępach edukacyjnych i wychowawczych dzieci i wniosków z obserwacji dotyczących  ich funkcjonowania
marzec 2022r.
 
Przekazanie „Informacji o  gotowości dzieci do podjęcia nauki szkolnej” . Przedstawienie ogólnych wniosków dotyczących przeprowadzonych diagnoz  i zasad naboru do klas I.
czerwiec 2022r.
 
Przedstawienie informacji dot. funkcjonowania uczniów w klasie pierwszej.
„Jak rodzice mogą wspierać dziecko podejmujące naukę w szkole”
– na podstawie specjalistycznej literatury oraz doświadczeń nauczycieli

*Termin zebrania może ulec zmianie ze względu na ustalone przez organ prowadzący terminy naboru i rekrutacji do kl. I.