Listy zakwalifikowanych i zakwalifikowanych do innych szkół do klas I

Szanowni Państwo!


W dniach 19-26 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 odbędzie się

potwierdzanie woli przyjęcia

dziecka zakwalifikowanego do klasy I

 

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do szkoły może odbywać się w następujący sposób:

 

 1. Potwierdzanie woli przyjęcia (dotyczy tylko wniosków)  może odbywać się elektronicznie:  rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznejbędąc zalogowanym na swoje konto w systemie (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z „zakwalifikowany” na „przyjęty”.

  Na stronie naboru w zakładce „Dokumenty” opublikowana jest instrukcja dla rodziców dotycząca elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka oraz dodano zapis w zakładce „Aktualności”: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/aktualnosci

 2. Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do szkoły za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy placówki - szkoła zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty, 

 3.  Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie oświadczenia woli w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury: 


Procedura składania oświadczenia woli w placówce (przedszkolu/szkole):

Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola wchodzi tylko jedna osoba,

 

 1.  Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 7.00 – 15.00, 

 2.  Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki, 

 3. Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,

 4. Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,

 5. Oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,

 6. Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.

 

belka_prosta.png

 

Test predyspozycji językowych do klas I z językiem niemieckim - procedury

 

belka_prosta.png

 

 

belka_prosta.png