Ubezpieczenie 2019/2020

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020


    Do dnia 15.05.2019 r. Rada Rodziców prosi o składanie ofert dotyczących ubezpieczenia dzieci na rok szkolny 2019/2020 (w zamkniętych kopertach w sekretariacie szkoły przy ul. Złotowskiej 86).