Obiady na Wojciechowskiego

      W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i przejściem uczniów na zdalne nauczanie, zawieszamy na czas nieokreślony wydawanie obiadów w szkole przy ul. Wojciechowskiego.

 

       Wpłaty dokonane na następny miesiąc tj. listopad oraz odpis za niewykorzystane obiady w październiku, będą  sukcesywnie zwracane na Państwa konta.

 

      O wznowieniu pracy kuchni i nowych terminach wpłat, będziemy Państwa informować.