Inne formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

belka_prosta.png      Z powodu COVID nastąpiła zmiana możliwości prezentacji  ofert  zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych przez różne  podmioty.

    Organizowane zajęcia przez podmioty zewnętrzne w  szkole,  z którymi współpracujemy od kilku lat, odbywają się po godzinach pracy szkoły. Najemcy pomieszczeń w naszym budynku są zobowiązani do zachowania wszelkich procedur związanych z pandemią, zachowania dystansu, dezynfekcji  rąk i pomieszczeń z których korzystają.  Najemcy mają obowiązek spisywania nazwisk osób uczęszczających na zajęcia i w przypadku COVID – udostępnienia ich dyrektorowi szkoły i sanepidowi.

belka_prosta.png

 

sport.jpg

 

Zajęcia Sportowe

jezyki.png

 

Zajęcia Językowe
inne-zajecia.jpg Inne formy Zajęć