Klasy 1-3


 
Rozpoczęcie roku szkolnego klas I-III w dniu 1 września 2021 r.
 
Klasy I-II – spotkania z wychowawcami (uczeń + 1 rodzic)
 
 
 
 
godziny
klasa
miejsce
wejście/wyjście
8.00 – 8.40
1a
aula
przy gab. pedagoga (E)
8.00 – 8.40
1b
sala gimnastyczna
sektor sportowy (C)
9.00 – 9.40
1c
aula
przy gab. pedagoga (E)
9.00 – 9.40
1d
sala gimnastyczna
sektor sportowy (C)
10.00 – 10.40
1e
aula
przy gab. pedagoga (E)
10.00 – 10.40
1f
sala gimnastyczna
sektor sportowy (C)
11.00 – 11.40
2e
aula
przy gab. pedagoga (E)
11.00 – 11.40
2f
sala gimnastyczna
sektor sportowy (C)
 
Klasy II-III – spotkania z wychowawcami (tylko uczniowie)
 
godziny
klasa
sala
 
wejście/wyjście
8.00 – 8.35
2a
 
25
główne (A)
8.10 – 8.45
2b
 
31
sektor 1-3 (F)
8.20 – 8.55
2c
 
32
moduły (G)
8.30 – 9.05
2d
 
42
główne (A)
8.40 – 9.15
2g
 
131
główne (A1)
8.50 – 9.25
3a
 
35
sektor 1-3 (F)
8.00 – 8.35
3b
 
34
sektor 1-3 (F)
8.10 – 8.45
3c
 
127
główne (A)
8.20 – 8.55
3d
 
126
główne (A1)
8.30 – 9.05
3e
 
40
moduły (G)
8.40 – 9.15
3g
 
39
sektor 1-3 (F)
8.50 – 9.25
3f
 
111
główne (A)
 
Prosimy uczniów i rodziców o punktualność oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zwłaszcza w zakresie:
- zakrywania nosa i ust w budynku szkoły (maseczki),
- dezynfekcji i mycia rąk po wejściu do budynku,
- zachowania odległości między uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły,
- zakazu gromadzenia się uczniów/rodziców przed i po spotkaniach z wychowawcami.
 
 
WAŻNE!!! - DOTYCZY WSZYSTKICH KLAS I-III
 
Prosimy o wypełnienie i dostarczenie w tym dniu wychowawcy (osobiście lub przez dziecko) dokumentów podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych („Informacja o dziecku/uczniu” – do pobrania  ze strony internetowej szkoły  od 30.08.2021r.)