Bawię się, koduję, programuję


 

  PAŹDZIERNIK        LISTOPAD        GRUDZIEŃ      
             
Styczeń/Luty   Marzec     Kwiecień   Maj
             
CZERWIEC - Finał
 
MISTRZOWIE MIESIĘCY
 
Szkoła Podstawowa nr 7
w Szczecinie
 
 
PROJEKT EDUKACYJNY
 
edukacja wczesnoszkolna
rok szkolny 2021/2022
 
Bawię się, koduje, Programuję
 
 
WSTĘP
 
      Od najmłodszych lat dzieci wiedzą jak poruszać się w cyfrowym świecie, wykazują duże zainteresowanie komputerami, dlatego warto nauczyć je, jak mądrze z nich korzystać. Okres wczesnoszkolny jest do tego najlepszym momentem, dzieci uczą się wtedy poprzez zabawę, są ciekawe świata, spragnione odkrywania, zmieniania, budowania i chętne do odkrywania czegoś nowego. Ucząc się programowania spędzają czas w sposób wartościowy i rozwijający.
 
     Dzięki kodowaniu dzieci uczą się rozumieć otaczający ich świat i zachodzące w nim zmiany. Wprowadzenie nauki programowania w pierwszym etapie edukacyjnym daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości. Odpowiedzialne wprowadzanie w cyfrowy świat pozwala rozwijać kreatywność, pomysłowość, doskonalić umiejętności logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, współpracy. Poprzez zabawę i działanie z elementami programowania pozwala dzieciom nadążać za postępem techniki.
 
Projekt „ Bawię się, koduję, programuję” to całoroczny cykl zadań dla uczniów klas 1-3.
 
Poprzez projekt chcemy pokazać, że nauka kodowania i podstaw programowania jest bardzo istotna dla wszechstronnego rozwoju dziecka, a przy tym, nie musi być trudna, może być bardzo ciekawa i nie zawsze przeprowadzona wyłącznie w pracowni komputerowej.
 
W treści wprowadzające podstawy kodowania można bardzo łatwo wpleść zajęcia z zakresu każdej edukacji, połączyć z matematyką, edukacją językową, edukacją artystyczną, gimnastyką. Nie musimy ich wydzielać, traktować jako odrębnych zajęć, świetnie bowiem korelują z innymi treściami edukacyjnymi.
 
Uczniowie łącząc naukę z zabawą wykonują różnorodne zadania na poziomie klas pierwszych, drugich i trzecich, wykorzystując narzędzia offline i online do nauki kodowania i programowania. Podejmują ciekawe wyzwania o tematyce matematycznej, polonistycznej, społecznej, świątecznej, itp., wykonując różnorodne aktywności: sudoku, zagadki, szyfry, kryptologia, dyktanda graficzne, zabawy ortograficzne. Będą doskonalić techniki liczenia oraz rozwijać myślenie matematyczne.
 
Za swoją aktywności uczniowie co miesiąc będą otrzymywać wyróżnienia, dyplomy, nagrody. W każdym miesiącu zostanie wyłoniony MISTRZ KODOWANIA na każdym poziomie.
 
Semestr I i II zakończymy STARCIEM MISTRZÓW.
 
CELE
 
Ogólne:
 
programuje_robocik.jpg świadome wprowadzanie elementów kodowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych poziomach edukacji (klasa 1, 2 i 3)
programuje_robocik.jpg kształtowanie od najmłodszych lat umiejętności samodzielnego programowania, myślenia logicznego niezbędnego do rozwiązywania problemów i zadań, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wśród dzieci
programuje_robocik.jpg przekazanie podstaw programowania poprzez doświadczanie i zabawę.
 
Szczegółowe:
 
programuje_robocik.jpg podniesienie kompetencji miękkich u dzieci takich jak: rozwijanie algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności
programuje_robocik.jpg oswajanie dzieci z nowoczesnymi technologiami
programuje_robocik.jpg rozumienie sensu kodowania oraz dekodowania informacji, odczytywanie uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych
programuje_robocik.jpg przenoszenie poszerzonych kompetencji cyfrowych na codzienność celem przygotowania do życia w społeczeństwie informacyjnym
programuje_robocik.jpg bezpieczne korzystanie ze współczesnych rozwiązań technologii informacyjnej
programuje_robocik.jpg rozwój spostrzegawczości, wyobraźni, kojarzenia i logicznego myślenia
programuje_robocik.jpg trening pamięci
programuje_robocik.jpg odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności
programuje_robocik.jpg nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
programuje_robocik.jpg rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności
programuje_robocik.jpg odczytywanie, rozumienie symboli i znaków
programuje_robocik.jpg doskonalenie orientacji przestrzennej
programuje_robocik.jpg dobieranie narzędzi informatycznych stosownie do realizowanego zadania.
 
Czas trwania projektu
Rok szkolny 2021/2022
Spotkania cykliczne – raz w miesiącu
 
Zasięg projektu
Klasy 1-3 – praca indywidualna
Prezentacja zadań i zdjęć na stronie internetowej szkoły.
 
Rodzaje aktywności
matematyczna, grafomotoryczna, ortograficzna, gramatyczna, muzyczno – ruchowa, polonistyczna, społeczna, ekologiczna, artystyczna.
 
 
 
METODY I FORMY REALIZACJI CELÓW
 
     Założone cele będą realizowane poprzez zadania dla ucznia. Zadania te uczniowie wykonują indywidualnie i wrzucają do skrzynki umieszczonej na korytarzu szkolnym. Głównym zadaniem nauczyciela będzie zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania umiejętności wynikających z coraz większych możliwości zastosowania komputerów i szeroko pojętej technologii informacyjnej oraz kształcenie umiejętności logicznego myślenia.
 
 
„Rozkoduj to!”
ZADANIA DO REALIZACJI
 
 
 
 
 
 
MARZEC – „Wiosna na łące, wiosna w ogródku, koduj  z nami i Ty    
                    krasnoludku” - zakodowana wiosna
 
KWIECIEŃ – „Nasza planeta – nasz dom” -  zakodowana ekologia
 
MAJ – „Kodowanie z Polską w tle” – nasz zakodowany kraj
 
CZERWIEC – „Wakacje i zakodowane atrakcje” – zakodowane wakacje.
 
 
 
Oczekiwane efekty:
 
programuje_robocik.jpg      dla uczniów:
 • wzrost samodzielności i kreatywności
 • rozwiązywanie problemów z innych przedmiotów i w różnych sytuacjach życiowych metodą krok po kroku
 • rozwój umiejętności twórczego myślenia
 • rozwój predyspozycji intelektualnych
 • zwiększenie zainteresowania programowaniem
 
programuje_robocik.jpg      dla nauczyciela:
 • poszerzenie własnego warsztatu pracy
programuje_robocik.jpg      dla szkoły:
 • poprawa jakości pracy szkoły
 • poszerzenie oferty edukacyjnej
 • wzbogacenie bazy placówki o materiały dydaktyczno-metodyczne.
programuje_robocik.jpg      dla rodziców:
 • rozwój kreatywności dziecka
 • podniesienie świadomości intelektualnej dziecka
 
 
………………………………………………………………………………………………
 
Anna Rachwał
Monika Werra
Magdalena Martyn
Małgorzata Hełmecka-Malarz
Monika Gabryszewska
Edyta Janowska
Agnieszka Szelewicka