Podręczniki


 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. H. RASZKI W SZCZECINIE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 

Religia – podręczniki:
Klasa I
„Pan Bóg jest naszym Ojcem”
– ks. dr. Paweł Płaczek - wyd. Św. Wojciech
Klasa II
„Chcemy poznać Pana Jezusa”
– ks.  dr. Paweł Płaczek – wyd. Św. Wojciech
Klasa III
„Pan Jezus nas karmi”
– ks. dr. Paweł Płaczek - wyd. Św. Wojciech