Podręczniki


 
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. H. RASZKI W SZCZECINIE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
 
 
Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 22 maja 2020r.
Opinia Rady Rodziców z dnia 15 czerwca 2020r.