Bezpieczeństwo i higiena pracy w SP7

              

     Szanowani Państwo, uprzejmie informuję że w naszej szkole przestrzegane są warunki określone przez MEN, GIS i Prezydenta Miasta Szczecin p. Piotra Krzystka.

 

1.  W każdej sali lekcyjnej i w każdej toalecie są umywalki z bieżącą ciepłąwodą, pojemniki z mydłem w płynie, pojemniki z ręcznikiem papierowym. W każdej toalecie jest pojemnik z papierem toaletowym. Na wyposażeniu szkoły znajdują się bezdotykowe termometry do pomiaru temperatury u dzieci.

zlew-w-klasie.jpg

 2. W szkole codziennie prowadzony jest przez dyrektora i kierownika ds. gospodarczych monitoring prac porządkowych w zakresie sprzątania, dezynfekowania, uzupełniania płynów, mydła, ręczników itp.

 

3. W każdej klasie, na biurku znajduje się płyn do dezynfekcji (na podstawce) oraz ściereczka.

plyn-do-dezynfekcji.jpg


4. Przy każdym wejściu do budynku szkoły (mamy ich 7) umieszczone są urządzenia, pojemniki do dezynfekcji rąk. Małe dzieci myją ręce po wejściu do klasy, starsze dezynfekują.

wejscie-A.jpg


5. Wszyscy pracownicy szkoły są przeszkoleni pod kątem przestrzegania Procedur bezpieczeństwa, posiadają maseczki bądź przyłbice, rękawiczki. Zawsze zasłaniają usta i nos w przestrzeni wspólnej budynku w czasie, gdy dzieci są w szkole oraz w sytuacji kontaktu z osobami z zewnątrz.