Konkurs „Legendy Pomorza”

Wojewódzki Konkurs Czytelniczy


     wojewoda_logo.png        SP7_logo_blue.jpg      Patronat_prezydenta_Szczecin.jpg


„Legendy Pomorza”

 

Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie serdecznie zaprasza trzyosobowe drużyny uczniów z klas III do udziału w Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym „Legendy Pomorza”.

 

Konkurs objęty jest patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Szczecin Wojewody Zachodniopomorskiego i Muzeum Narodowego.

 

CELE KONKURSU:

 • poznawanie legend regionalnych,
 • zapoznanie z dziedzictwem kulturowym i historycznym,
 • wprowadzenie w świat wartości, kultury i tradycji regionu,
 • kształtowanie właściwych postaw w relacjach rówieśniczych
  i społecznych,
 • kształtowanie nawyku dbałości i szacunku dla dóbr kulturowych,
 • pobudzanie fantazji i wyobraźni uczniów,
 • sprawdzenie stopnia znajomości podanych legend,
 • kształtowanie gustów czytelniczych,
 • kształtowanie zasad zdrowego współzawodnictwa poprzez zabawę,
 • uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach,
 • integrowanie środowiska międzyszkolnego.

REGULAMIN KONKURSU: 

 1. Konkurs jest kierowany do uczniów klas III szkół podstawowych miasta Szczecina oraz województwa zachodniopomorskiego.
 2. Szkoła zgłasza po jednej drużynie składającej się z trzech uczniów.
 3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie.
 4. Konkurs składać się będzie z zadań, związanych z treścią wybranych wcześniej przez organizatorów pozycji.
 5. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora. Są zbierane do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w celu publikacji listy laureatów konkursu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia do użytku zewnętrznego materiałów wykorzystanych podczas przebiegu konkursu.
 7. Jury składające się z nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wyłoni zwycięską drużynę.                        
 8. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, a wszystkim uczestnikom konkursu zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy.

 

LEGENDY OBOWIĄZUJĄCE W KONKURSIE

 

Janusz Leszek Jurkiewicz „Legendy Pomorza Szczecińskiego”

 • „Biały łabędź”
 • „Upiór z młyna” 
 • „Stopy bamberskiego biskupa”
 • „O mieszczce w kamień zamienionej”
 •  „Niefortunna wyprawa do krypty”
 • „Portret Sydonii”
 • „Latarnia morska w Trzebiatowie”
 • „Pojednani małżonkowie”

 

MIEJSCE I TERMIN KONKURSU:

 

    Konkurs odbędzie się 24 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Heleny Raszki przy ul. Złotowskiej 86 w Szczecinie o godz. 14.00 w auli szkoły.

    Uczestników konkursu i ich opiekunów prosimy o punktualne przybycie. Uczestnicy, którzy nie dotrą na czas, stracą możliwość wzięcia udziału w konkursie.

 

    Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową do dnia 31 marca 2019r. na adres email: sekretariat@sp7.szczecin.pl wg wzoru poniższej karty zgłoszenia.

Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone emailem przez organizatora konkursu w ciągu trzech dni.

Brak potwierdzenia jest jednoznaczny z brakiem otrzymania zgłoszenia.


Organizatorzy:

Iwona Poślińska

Agnieszka Mikuła 

Magdalena Martyn

Iwona Dębowska - Sokulska


Patroni:

Wojewoda Zachodniopomorski 

Prezydent miasta Szczecin

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!

Karta zgłoszenia:

karta_zgoszenia.png