MAŁY KONKURS RECYTATORSKI - PRZEGLĄD DZIELNICOWY

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż etap dzielnicowy Małego Konkursu Recytatorskiego w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie, odbędzie się w czwartek 6 lutego.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: sekretariat@sp7.szczecin.pl w terminie do 31.01.2020 r.

temat wiadomości "MAŁY KONKURS RECYTATORSKI - PRZEGLĄD DZIELNICOWY"

Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą respektowane.

O godzinie rozpoczęcia konkursu zostaną Państwo powiadomieni osobną wiadomością.Edyta Jaz, Anna Kubera