Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

„Zimowe nastroje”


zimowe_nastroje_ico.jpg

 

CELE KONKURSU:

 

- upowszechnianie poezji;

- rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich;

- rozbudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego oraz upowszechnianie kultury         żywego słowa wśród dzieci;

-prezentacja umiejętności uczniów.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

1. Konkurs jest kierowany do: uczniów klas 0 –III szkół podstawowych, świetlic i grup 0 przedszkoli Miasta Szczecina.

2. Szkoła zgłasza dowolną liczbę uczestników.

3. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie.

4. Konkurs przeprowadzony zostanie w formie indywidualnej recytacji zgłoszonych uczestników poszczególnych klas. Jako pierwsi zaprezentują się uczniowie grup 0, następnie klas I, klas II i na końcu uczniowie klas III.

5.  Każdy uczestnik recytuje jeden dowolny wiersz o tematyce zimowej. Czas wystąpienia nie może przekroczyć 3 min.

6. Konkurs oceniać będzie jury złożone z nauczycieli świetlicy, biblioteki i/lub edukacji wczesnoszkolnej, dyrekcji szkoły. Jury dokona oceny punktowej od 1 do 5 wg następujących kryteriów:

-dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku;

-interpretacja tekstu poetyckiego;

-znajomość tekstu;

-ogólny wyraz artystyczny(np.: ruch, rekwizyty, strój).

7. Jury wyłoni laureatów z poszczególnych grup wiekowych w dniu konkursu.

8. Za zajęcie I, II i III miejsca zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy .

 

MIEJSCE I TERMIN KONKURSU:

 

Konkurs odbędzie się 26 lutego  2020r. (środa) w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Heleny Raszki przy
ul. Złotowskiej 86 w Szczecinie o godz. 11.00 w auli szkoły. Czas trwania konkursu uzależniony jest od ilości zgłoszonych uczestników.

Uczestników konkursu i ich opiekunów prosimy o punktualne przybycie. Uczestnicy, którzy nie dotrą na czas, stracą możliwość wzięcia udziału w konkursie.

 

Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową najpóźniej do dnia 24 lutego 2020r. (poniedziałek po feriach) na adres email: sekretariat@sp7.szczecin.pl wg wzoru poniższej karty zgłoszenia:

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!

 

KARTA_ZGLOSZENIA-zimowe_nastroje.jpg


Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.