"Nie wyrastaj z marzeń"


IX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorski(?) Nie wyrastaj z marzeń
pod Patronatem Kuratorium Oświaty w Szczecinie

 


Temat: W krzywym zwierciadle


    W tym roku wyjątkowo rezygnujemy z tradycyjnej recytacji, dlatego ten konkurs nie powinien być określany jako recytatorski, tylko raczej aktorski. Chcemy dać uczniom nowy pomysł na zaprezentowanie się na scenie.

    W latach poprzednich nadrzędnym celem było profesjonalne wygłoszenie tekstu poetyckiego, teraz głównym celem wystąpienia będzie rozbawienie słuchaczy i nawiązanie kontaktu z publicznością. Ma być wesoło, swobodnie, inaczej niż na tradycyjnych konkursach recytatorskich.

    Uczniom z klas 1-4 proponujemy, by wybrali wiersz lub fragment prozy o zabawnej tematyce (lub poważnej, lecz stosownej) i zaprezentowali go w ciekawy i komiczny sposób. Oczywiście tekst musi być poprawnie wygłoszony, trzeba zwracać uwagę na dykcję, interpretację, przede wszystkim jednak recytacja ma wywołać uśmiech na twarzach osób słuchających.

    Starszym uczniom, z klas 5-8, proponujemy napisanie własnego tekstu, niekonieczne poetyckiego, a ich występ może przypominać bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych i coraz bardziej doceniany w Polsce Stand up. Uczestnik opowiada o czymś, co dotyczy jego życia, postrzegania świata, codzienności. Najczęściej zwierza się ze swoich bolączek, mówi o tym, co go denerwuje lub zaskakuje. Aktor „narzeka” w taki sposób, by rozbawić publiczność. Stand up to nie tylko sypanie dowcipami i wygłupy na scenie, lecz również opis rzeczywistości w krzywym zwierciadle, oprócz wywołania śmiechu, ma zmusić do refleksji. Aktor porusza sprawy, którymi się interesuje, z którymi się styka w życiu codziennym. Uczniowie mogą oczywiście również opowiadać o czymś śmiesznym, radosnym, wplatać cytaty lub anegdoty w swoją wypowiedź. Mistrzem tego typu radosnej konwersacji z publicznością jest szczeciński aktor teatralny – Michał Janicki.

    Występujący powinni wejść w relację ze słuchaczami, utrzmymywać z nimi kontakt wzrokowy lub celowo, w sposób zamierzony ich lekceważyć, jeśli będzie to konieczne dla zrozumienia przekazu.


Opis i Regulamin

 1. Organizator Konkursu: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie
 2. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 1-4 i 5-8 państwowych i niepaństwowych szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego.
 3. Zasięg konkursu: wojewódzki
 4. Cel: rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich u dzieci, popularyzacja twórczości poetów poruszających w swych utworach problemy bliskie dzieciom, promowanie umiejętności rozbawiania innych ludzi za pomocą tesktu mówionego.
 5. Terminy związane z konkursem: 
 • do 15 marca należy przesłać czytelnie wypisane zgłoszenia uczniów na adres: Szkoła Podstawowa nr7, ul. Złotowska 86, 71-793 Szczecin, z dopiskiem: Konkurs recytatorski Nie wyrastaj z marzeń lub na adres e-mail: anna.tytonik@op.pl
 • 3 kwietnia, o godz. 14.00 w auli SP7 w Szczecinie odbędzie się Finał Wojewódzkiego Konkursu Nie wyrastaj z marzeń
 1. Przebieg konkursu:

    Komisja szkolna wybierze czworo (lub mniej) uczestników, po dwoje na poziomach klas: 1-4 i 5-8, będą oni reprezentować placówkę podczas wojewódzkiego finału (jeśli w danej szkole nie odbywają się eliminacje wewnątrzszkolne, rodzice/opiekunowie mogą zgłosić dziecko indywidualnie). Nauczyciele przygotowujący uczniów wyślą do organizatora zgłoszenie uczestników. Na podane w zgłoszeniu adresy e-mail organizator prześle potwierdzenie udziału dziecka w konkursie. Brak potwierdzenia oznacza, że organizatorzy nie otrzymali zgłoszenia i uczeń nie może wziąć udziału w konkursie. W razie braku potwierdzenia prosimy wysłać zgłoszenie jeszcze raz albo zadzwonić do organizatora (nr podany niżej). Podczas finału zostaną wyłonieni laureaci na poziomach klas 1-4 i 5-8.

 1. Zasady obowiązujące na konkursie:
  1. z każdej szkoły może przyjechać maksymalnie czworo uczniów: po dwoje na poziomie klas 1-4 i na poziomie klas 5-8;
  2. każdy uczestnik może zaprezentować tylko jeden wiersz, fragment prozy lub własny tekst do wygłoszenia;
  3. nie jest to konkurs dla zespołów kabaretowych, ma to być występ jednego aktora;
  4. czas występu nie może przekroczyć 4 minut;
  5. jury dokona oceny według następujących kryteriów: kontakt z publicznością i umiejętność rozbawienia słuchaczy, dobór repertuaru, znajomość tekstu, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny.
  6. werdykt jury jest ostateczny, nie przysługuje od niego odwołanie;
  7. udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na zamieszczenie zdjęcia dziecka wraz z innymi uczestnikami na stronie internetowej organizatorów. 

 

Wszelkich informacji nieujętych w regulaminie udziela pani Anna Tytonik, tel. 506 011 223, adres e-mail: anna.tytonik@op.pl

Zapraszamy do polubienia naszej strony na facebooku (Projekt Artystyczny Nie Wyrastaj z Marzeń https://www.facebook.com/niewyrastajzmarzen/), dzięki czemu będą Państwo na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach organizacyjnych. Zachęcamy również do wyrażania opinii na temat naszego przedsięwzięcia, co będzie dla nas cenną wskazówka na przyszły rok.

belka_prosta.png

 

IX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Nie wyrastaj z marzeń
pod Patronatem Kuratorium Oświaty w Szczecinie

 


Temat: W krzywym zwierciadle - karykatura

    W tegorocznej edycji konkursu czekamy na stworzone przez młodych artystów karykatury. Ponieważ każdy uczestnik przedstawi karykaturę samego siebie, jest to konkurs skierowany do dzieci nie tylko lubiących wykonywać prace plastyczne, ale również mających dystans do siebie, traktujących samych siebie z humorem i z przymrużeniem oka. Jak wiadomo, umiejętność śmiania się z samego siebie jest bardzo cenna i potrzebna w życiu.


Opis i Regulamin

 1. Organizator Konkursu: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie
 2. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 1-4 i 5-8 państwowych i niepaństwowych szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego
 3. Zasięg konkursu: wojewódzki
 4. Cel: rozwijanie zdolności plastycznych u dzieci, aktywizowanie miłośników sztuki poprzez prezentację ich dokonań, kształcenie u dzieci umiejętności śmiania się z samego siebie, dystatansu wobec swych niedoskonałości.
 5. Terminy związane z konkursem: 
  • do 20 marca 2019 - termin nadsyłania prac uczestników konkursu plastycznego na adres organizatora: Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Złotowska 86, 71-793 Szczecin, z dopiskiem - Konkurs plastyczny Nie wyrastaj z marzeń 
  • 8 kwietnia 2019 - ogłoszenie na stronie internetowej szkoły wyników konkursu plastycznego. Podamy również informację dotyczącą terminu i sposobu odbioru dyplomów i nagród.
 1. Przebieg konkursu: Podczas wewnątrzszkolnych eliminacji komisja wybierze po dwie najlepsze prace na poziomie klas 1-4 i 5-8 (czyli w sumie z każdej szkoły można dostarczyć cztery prace), które następnie należy przesłać lub dostarczyć osobiście na podany w punkcie 5. adres. Jeśli w danej szkole nie odbywają się eliminacje wewnątrzszkolne, rodzice/opiekunowie mogą zgłosić dziecko indywidualnie, dostarczając jego pracę.
 2. Ważne:
  1. każda praca na odwrocie kartki powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły, a także imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, telefon do niego, adres e-maill, na który będziemy przesyłać informacje;
  2. uczeń/uczennica musi stworzyć dowolną techniką karykaturę własnej osoby;
  3. format wykonanych prac: A4 lub A3;
  4. werdykt jury jest ostateczny, nie przysługuje od niego odwołanie;
  5. na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe oraz udział w warsztatach plastycznych;
  6. prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów. Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację prac na stronie szkoły i FB.

 

    Zapraszamy do polubienia naszej strony na facebooku (Projekt Artystyczny Nie Wyrastaj z Marzeń - https://www.facebook.com/niewyrastajzmarzen/), dzięki temu będą Państwo na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach organizacyjnych.

    Telefon do organizatora: 506 011 223, e-mail. anna.tytonik@op.pl

belka_prosta.png


    Nagrody dla laureatów konkursów sponsorowane są z Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Wsparcia finansowego udzieliła również Rada Rodziców SP 7 w Szczecinie.

logo_kuratorium.jpg           logo_Pomorze_large.jpg