Półkolonie zimowe 2019

Harmonogram rekrutacji uczestników na półkolonie zimowe


28.01.2019 r. – 08.02.2019 r.
w Szkole Podstawowej nr 7
im. Heleny Raszki
w Szczecinie  • 04.01.2019 r. - 07.01.2019 r. – składanie przez rodziców dzieci chętnych na półkolonie zimowe poprawnie wypełnionych kart kwalifikacyjnych uczestnictwa sekretariacie szkoły.
  • 11.01.2019 r. - wywieszenie listy zakwalifikowanych uczestników na półkolonie zimowe.
  • Opłata za półkolonie od jednego uczestnika wynosi 160 zł za pobyt pięciodniowy lub 320 za pobyt dwutygodniowy. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto szkoły (nr konta 76 1020 4795 0000 9902 0278 2589) w terminie 18.01.2019 r. W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz termin, w którym będzie dziecko uczęszczało na półkolonię (np. 28.01.2019 r.- 01.02.2019r lub/i 04.02.2019r – 08.02.2019 r). 
  • W razie braku wniesienia wpłaty w określonym terminie przyjmowane będą dzieci z listy rezerwowej.


Załączniki: