Profilaktyczne badania kontrolne wśród uczniów szkoły SP7

zabek-logo.jpg

Szanowni Rodzice, Opiekunowie!

Drogie dzieci!Serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości bezpłatnego stomatologicznego leczenia dla dzieci i młodzieży.

Uprzejmie informujemy, że wznawiamy, po przerwie, profilaktyczne badania kontrolne wśród uczniów szkoły SP7.

Wychowawcy klas otrzymają zgody dla rodziców.

Dopiero po uzyskaniu tych dokumentów, możemy objąć opieką stomatologiczną i kontrolnymi badaniami profilaktycznymi dzieci i młodzież.

Badania będą organizowane i przeprowadzane na nowych zasadach, dostosowanych do wytycznych Ministerstwa Zdrowia z 15.07.2020r oraz obecnie wprowadzonych procedur sanitarnych.


Gabinet jest czynny w ramach NFZ

Poniedziałek  9 00 do 15 00

Środa 9 00 do 16 00

Czwartek 9 00 do 16 00

Rejestracja telefoniczna 733 536 436

Zapraszamy :

Informacje na stronie szkoły w zakładce: opieka medyczna-stomatolog.