Rowerowy Maj

Nasza szkoła przystępuje do kampanii Rowerowy Maj !

rowerowy_maj_logo.png

     Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia
i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych
oraz grona nauczycielskiego. Rowerowy Maj, poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii. Rowerowy Maj skutecznie zmienia okolice szkół i przedszkoli na bardziej bezpieczne i przyjazne rowerzystom, zmniejszając liczbę samochodów dowożących dzieci i motywując samorządy do inwestycji prorowerowych.
     Udział w kampanii Rowerowy Maj ma wiele zalet, nie tylko dla uczestników, ale również dla szkół, przedszkoli i miast. Największe korzyści osiągają aktywni uczniowie. Dzięki codziennym, aktywnym dojazdom na lekcje, zaczynają dzień od ruchu fizycznego, co jest uznawane za metodę zwiększenia efektywności nauki i poprawy koncentracji. Są bardziej aktywni i uśmiechnięci, a ich motywacja, aby nie opuścić ani dnia nauki, zdecydowanie wzrasta. Aktywne dzieciństwo to podstawa zdrowia, pozwala wzmocnić organizm, zwiększyć sprawność i odporność dziecka. Dzięki samodzielnym lub wspólnym z rodzicami
i rówieśnikami dojazdom uczniowie stają się bardziej pewni siebie i samodzielni, lepiej poznają swoją okolicę oraz nabywają i utrwalą znajomość zasad bezpiecznego poruszania się po drogach poprzez własną praktykę. Rower, czy hulajnoga okazują się być równie skutecznym, a zarazem o wiele bardziej atrakcyjnym środkiem transportu do szkoły
czy domu.

     Rowerowy Maj uczy poprzez zabawę, a zdrowa rywalizacja i zasada „fair play”
to nieodłączne elementy tej kampanii. Każda aktywne podróż do szkoły zwiększa szansę
na zdobycie nagrody indywidualnej, jak i klasowej. Dążenie do wspólnego celu zacieśnia relacje między uczniami, wzmacnia koleżeństwo i umiejętności pracy zespołowej. Tytuł najbardziej rowerowej klasy w szkole przynosi dużo satysfakcji.

Zasady kampanii są bardzo proste:

- w ramach kampanii liczone będą aktywne podróże do szkoły odbyte
od dnia 07 maja do dnia 30 maja 2018 roku, z wyłączeniem dni wolnych ustawowo oraz dni dyrektorskich (dla poszczególnych placówek)

- za aktywne podróże uznaje się przejazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach, deskorolkach, wrotkach, itp., a także w przypadku dalszych odległości podróże komunikacją miejską
lub samochodem łączone z aktywnymi podróżami na ostatnim odcinku, którego długość nie powinna być krótsza niż 200 m

- rejestracja aktywnych podróży prowadzona będzie każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie przejazdu przy nazwisku ucznia/dziecka w klasowym elektronicznym dzienniku rowerowym

- za każdy przejazd uczestnik otrzymuje dwie naklejki: kwadratową do przyklejenia
w książeczce rowerowej i okrągłą do przyklejenia na plakat klasowy

- kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: indywidualnym, klasowym oraz w grupie uczestniczących w Kampanii placówek. Najaktywniejsi uczestnicy kampanii w każdej kategorii zostaną nagrodzeni.

 

     Aby dzieci mogły bezpiecznie i w pełni skorzystać ze wszystkich atutów Rowerowego Maja konieczne jest ich właściwe przygotowanie. Rola Państwa jest kluczowa w powodzeniu tej kampanii. To na Państwu spoczywa decyzja o uczestnictwie, konieczne jest również uzupełnienie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celu udziału w kampanii społecznej „Rowerowy Maj 2018”
, ale również właściwe przygotowanie dzieci i sprzętu. Wystarczy zadbać o kilka podstawowych spraw. Z pomocą specjalnie opracowanej dla Państwa ulotki, zadanie to będzie jeszcze łatwiejsze. Najważniejsza jest jednak sama postawa. Warto przynajmniej podczas kampanii zamienić samochód na rower i towarzyszyć dziecku w drodze do szkoły, czy samemu wybrać aktywne formy przejazdu do pracy, bo najlepiej jak przykład idzie z góry.

 

W kampanii udział biorą uczniowie klas I-VII Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie.

Koordynatorkami akcji w szkole są Monika Janerka- Miszczuk i Joanna Możdżyńska.

 

Załączniki

1. Ulotka dla rodzica

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych