Wynik konkursu - „RZEPKA”

 

logo_szkoy_rzepka.jpg

KONKURS WIEDZY O ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWIE „RZEPKA”

                                                                       

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji

KONKURSU WIEDZY O ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWIE

„RZEPKA” logo_rzepka.jpg


Cele konkursu:

  • propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
  • ukazanie znaczenia dla zdrowia właściwego odżywiania się i aktywnego trybu życia;
  • pogłębianie wiedzy na temat zasad higieny osobistej, odzieży i otoczenia, zdrowia, profilaktyki, postępowania w nagłych przypadkach;
  • wspomaganie rozwoju w przyjaznym, zdrowym i bezpiecznym środowisku;
  • stwarzanie sytuacji do kształtowania właściwych postaw prozdrowotnych i zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowych oraz podczas pracy, zabaw, odpoczynku.

Zgłoszenia do konkursu według załączonej karty prosimy nadsyłać
do 28.03.2019 r.

Konkurs odbędzie się 04 kwietnia 2019 r. (czwartek) godzina 12.00 w Szkole

Podstawowej nr 7 ul. Złotowska 86 w Szczecinie.

                                                        

Zapraszamy!

Załączniki:

1.Regulamin konkursu

2. Karta zgłoszenia