Stypendium szkolne

Wypłata Stypendium

Szkolnego

  

 

15.04.2019 – poniedziałek 13:00 – 15:00

16.04.2019 - wtorek 7:30 - 15:00

17.04.2019 - środa 7:30- 15:30

18.04.2019 - czwartek 7:30- 12:00

19.04.2019 - piątek 7:30- 15:00

23.04.2019 -wtorek 7:30- 15:00

24.04.2019 - środa 7:30- 15:00

25.04.2019 - czwartek 7:30- 11:00


 

Wypłat dokonuje pani Anna Szymańska – sekretarz szkoły– pok. 106