STYPENDIUM

„Stypendium Szkolne” - styczeń 2018 r.

Informuję, że wypłata kwot związana z programem „Stypendium Szkolne”  nastąpi:

08.01.2018 r.  Poniedziałek      11:00 - 14:30
09.01.2018 r.  Wtorek             07:30 – 13:00
10.01.2018 r.  Środa               07:30 – 13:00
11.01.2018 r.  Czwartek          07:30 – 13:00

Wypłat dokonuje pani Halina Piaszczyńska – referent administracyjny – pok. 103