Termin rekrutacji 2018

 

ZARZĄDZENIE NR 28/18 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

ZN_28_z_2018.pdf