Wnioski -Zadania domowe

Szanowni Państwo, w listopadzie badaliśmy obciążenie naszych uczniów zadaniami domowymi. Prezentujemy wnioski, które są dla nas ważne i będą omawiane na radzie pedagogicznej.
wyniki