Wydarzenia i konkursy


 
               
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
 
„Zimowe nastroje”
 

zimowe nastroje-konkurs-logo.png

                       
CELE KONKURSU:
 
 • upowszechnianie poezji;
 • rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich;
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci;
 • prezentacja umiejętności uczniów.
 
REGULAMIN KONKURSU:
 
 1. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie.
 2. Szkoła zgłasza dowolną liczbę uczestników. Zgłoszenie polega na przesłaniu nagrania wystąpienia dziecka na smartfonie (mp4) na adres: jsiekierzycka@sp7.eu do dnia 15 lutego br. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie SP 7 im. Heleny Raszki nie później niż 1 marca br.
 3. Konkurs jest kierowany do: uczniów klas 0 –III szkół podstawowych, świetlic i grup 0 przedszkoli Miasta Szczecina.
 4. Konkurs odbędzie się w formie przesłuchania nadesłanych nagrań w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Heleny Raszki przy ul. Złotowskiej 86 w Szczecinie. Każdy uczestnik recytuje jeden dowolny wiersz o tematyce zimowej. Czas wystąpienia nie może przekroczyć 3 min. Przed recytacją wiersza każdy uczestnik zobowiązany jest do podania: imienia i nazwiska, nazwy i nr szkoły, klasy, autora i tytułu przygotowanego wiersza.
 5. Konkurs oceniać będzie jury złożone z nauczycieli świetlicy, biblioteki i/lub edukacji wczesnoszkolnej, dyrekcji szkoły. Jury dokona oceny punktowej od 1 do 5 wg następujących kryteriów:
 • dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku;
 • interpretacja tekstu poetyckiego;
 • znajomość tekstu;
 • ogólny wyraz artystyczny(np.: ruch, rekwizyty, strój).
 1. Jury wyłoni laureatów z poszczególnych grup wiekowych.
 2. Za zajęcie I, II i III miejsca zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy, a ich dane zostaną upublicznione na stronie internetowej organizatora.
 3. Przesłane nagrania przechodzą na własność organizatora konkursu.
 
Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu.
 
 
MIEJSCE I TERMIN KONKURSU:
 
Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Heleny Raszki przy ul. Złotowskiej 86 w Szczecinie. Nagrania prosimy przesyłać drogą mailową najpóźniej do dnia 15 lutego br. na adres email: : jsiekierzycka@sp7.eu
 
ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!
 
 
                                   Organizatorzy:
Dagmara Wierzchowska,Joanna Siekierzycka, Magdalena Ciesielczyk
(wychowawcy świetlicy)
 
Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.