Administracja

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki ul. Złotowska 86 Pracownicy administracji 
Nazwisko i imię stanowisko e-mail

Borysewicz Stanisława

Asystent nauczyciela

----------------------------------------------

Brudecki Jarosław

Informatyk

jbrudecki@sp7.eu

Gęza Urszula

Główny specjalista ds. kadr i płac

ugeza@sp7.eu

Gromadzka Iwona

Główny księgowy

ksiegowosc@sp7.szczecin.pl

Mazur Jadwiga

Inspektor ds. BHP

----------------------------------------------

Wykowska Anna

Sekretarz szkoły

sekretariat@sp7.szczecin.pl

Tarnaska Ewa

Z-ca głównego księgowego

etarnaska@sp7.eu

Zielińska Katarzyna

Kierownik gospodarczy

kzielinska@sp7.eu

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki ul. Wojciechowskiego 50 Pracownicy administracji
Nazwisko i imię stanowisko e-mail
Gutkowski Marcin Starszy referent-animator środowiskowy ---------------------------------------------- 
Jarymowicz Arkadiusz Starszy referent-animator środowiskowy ---------------------------------------------- 
Kazimierczyk Monika Specjalista ds. administracji mkazimierczyk@sp7.eu
Woś Anna Asystent nauczyciela ----------------------------------------------