Edukacja włączająca

Szanowni Rodzice!

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące

kształcenia uczniów posiadających

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


edukacja_wlaczajaca_ico.png

 

    Rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

z dnia 9 sierpnia 2017r.

z dnia 28 sierpnia 2017r.

z dnia 26 lipca 2018r. (zmieniające)

 

Wszelkie pytania i wątpliwości możecie Państwo także kierować do:  

w naszej szkole

imię i nazwisko

funkcja/stanowisko

konsultacje

adres e-mail

dzień tygodnia

godziny

Joanna Chłopecka

wicedyrektor

pedagog specjalny

środa

16.00 - 17.00

 jchlopecka@sp7.eu

Agnieszka Głowacka

pedagog szkolny                kl. 0-III

poniedziałek

16.00 - 17.00

aglowacka@sp7.eu

Anna Rózga

pedagog szkolny                  kl. IV-VI

czwartek

16.00 - 17.00

arozga@sp7.eu

Magdalena Ignasiak

pedagog szkolny                  kl. VII-VIII i III gm

wtorek

15.30 - 16.30

mignasiak@sp7.eu

 

w Kuratorium Oświaty w Szczecinie –

p. Hanna Markowska

p. Agnieszka Stroynowska

telefonicznie lub osobiście w każdy poniedziałek w godz. 15.30 - 17.00