Dzienny plan zajęć

 

Godziny

Rodzaj zajęć

7.00 – 8.00

Przyjmowanie uczniów do świetlicy. Poranna gimnastyka. Gry i zabawy według zainteresowań wychowanków. 

8.00 – 9.00

Drugie śniadanie. Doskonalenie czynności samoobsługowych.

9.00 – 11.00

Zajęcia tematyczne związane z realizacją projektu edukacyjnego: „Świat wokół nas", planem pracy szkoły oraz wydarzeniami wynikającymi z kalendarza imprez szkolnych.

11.00- 12.30

Zajęcia wg zainteresowań wychowanków: dowolne gry stolikowe, zabawy w kącikach zabaw. Gry planszowe, zabawy z kartką i ołówkiem. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

12.30 – 13.00

Obiad. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Kształtowanie odpowiednich nawyków z zakresu zdrowia, odżywiania i higieny.

13.00 – 14.00

Zajęcia typu dydaktycznego: pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych. Ćwiczenia utrwalające i wzbogacające wiedzę szkolną , ćwiczenia w czytaniu, mówieniu i pisaniu.

14.00 – 15.00

Zajęcia tematyczne związane z realizacją projektu edukacyjnego: „Świat wokół nas", planem pracy szkoły oraz wydarzeniami wynikającymi z kalendarza imprez szkolnych.

15.00 – 15.45

Zajęcia typu dydaktycznego: pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych. Ćwiczenia utrwalające i wzbogacające wiedzę szkolną , ćwiczenia w czytaniu, mówieniu i pisaniu

15.45– 16.45

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Zabawy grupowe, gry świetlicowe, zajęcia wg. zainteresowan wychowanków.

16.45 – 17.00 Podsumowanie dnia. Porządkowanie świetlicy.


*Plan dnia może ulegać modyfikacjom w zależności od potrzeb i aktywności dzieci, a także warunków pogodowych (dot. zajęć ruchowych na świeżym powietrzu).