2h z wizytą u strażaków

08.05.2017 r. klasa II h wybrała się na wycieczkę do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach. Uczniowie w trakcie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez strażaków mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa. Dzieci poznały specyfikę służby strażaka, nauczyły się jak unikać i rozpoznawać zagrożenia, z którymi mogą mieć do czynienia zarówno w domu jak i w szkole, oraz jak powinny właściwie reagować
w sytuacji niebezpieczeństwa. Służyły temu ćwiczenia praktyczne z alarmowania służb ratunkowych, wizualizacja zjawisk fizycznych występujących podczas pożaru, posługiwanie się informacjami zawartymi w znakach ewakuacyjnych. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli film edukacyjny, stanowisko doświadczeń fizyczno-chemicznych oraz pomieszczenie imitujące spalone mieszkanie.  Większemu zaangażowaniu uczniów w zajęcia posłużyły założone
przez nich strażackie stroje. Dzieci miały także możliwość obejrzenia z zewnątrz i wewnątrz pojazdów strażackich. Bardzo dziękujemy Panu Marcinowi Orłowskiemu oraz pozostałym strażakom za przeprowadzone zajęcia i poświęcony nam czas.

                                                                                                            Anna Rosa i klasa 2h