Konkurs dendrologiczny

                 20 listopada 2015 r. odbył się w naszej szkole konkurs dendrologiczny dla uczniów klas 4 – 6 zatytułowany Drzewa i krzewy Polski. Rozpoczęliśmy od prezentacji do wiersza Jana Brzechwy pt.: „ Drzewa”. Była to krótka rozgrzewka przed pierwszą częścią konkursu – testem, który sprawdzał wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu rozpoznawania drzew i krzewów, wykorzystania niektórych gatunków w gospodarce człowieka. Sprawdziliśmy także, czy uczniowie znają gatunki   chronione w Polsce, jakie znaczenie mają dla drzew jemioła i huba, jakie jest aktualne zalesienie Polski. W drugiej części konkursu uczniowie rozpoznawali przedstawione im gatunki wykorzystując liście, owoce. W przerwie między częścią teoretyczną i praktyczną, każdy z uczestników imprezy podzielił się swoimi przemyśleniami na temat, czym jest dla niego szczęście. Tak powstało NASZE DRZEWKO SZCZĘŚCIA, które możecie zobaczyć na załączonych zdjęciach (i nie chodzi tu o palmę tam widoczną J).

          W pracach komisji konkursowej udział brały Pani wicedyrektor Małgorzata Różek i Pani Janina Wilczyńska – nauczycielka przyrody. Zwycięzcy otrzymali ufundowane przez szkołę nagrody książkowe oraz dyplomy.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

*        w klasach czwartych

miejsce

nazwisko i imię ucznia

klasa

1.

Medyna Artur

4d

2.

Filipowska Zuzanna

4d

3.

Tarasiewicz  Paulina

4d

*        w klasach piątych

miejsce

nazwisko i imię ucznia

klasa

1.

Młynkowiak Piotr

5d

*        w klasach szóstych

miejsce

nazwisko i imię ucznia

klasa

1.

Rusiecka Hanna

6a

Naglacki Paweł

6b

2.

Roguska Patycja

6c

3.

Sabalska Ewelina

6a

Wilczyńska Alicja

6a

Miler Bartosz

6c

Serdecznie gratulujemy uczestnikom konkursu wiedzy i pięknej rywalizacji!

 

Joanna Możdżyńska