„Moja pierwsza edukacja prawna”

Edukacja uczniów w obszarze bezpieczeństwa i edukacji prawnej.


„Moja pierwsza edukacja prawna”.


    24 i 25 października 2019 roku w klasach 6 odbyły się spotkania z inspektor ds. nieletnich Magdaleną Łykowską, która wyjaśniła uczniom pojęcie demoralizacji, przemocy oraz wskazała na konsekwencje naruszania norm prawnych przez nieletnich. W ramach zajęć uczniowie dowiedzieli się czym jest przemoc i jak się przejawia, gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia i jak zachowywać się będąc jej świadkiem, bądź ofiarą. Wspólnie z przedstawicielem Policji zastanawiali się, jak przewidywać konsekwencje swoich zachowań. Zdobyli informacje dotyczące konsekwencji prawnych, jakie ponoszą osoby nieletnie za popełnione przestępstwa czy wykroczenia.


Pedagog szkolny

mgr Anna Rózga