„Nikotyna legalny narkotyk”     19 i 20 listopada 2019 roku zostały przeprowadzone zajęcia dla uczniów  klas 7 nt. szeroko pojętej profilaktyki uzależnień. Celem spotkania z uczniami było kształtowanie właściwych postaw w zakresie ponoszenia odpowiedzialności za własne zdrowie. Zapoznano dzieci z podstawowymi informacjami na temat składników dymu tytoniowego, zwrócono szczególną uwagę na  wpływ palenia papierosów (w tym e- papierosów) na organizm człowieka, uwrażliwiano na negatywne skutki dla zdrowia i ogólnego samopoczucia wynikające z tzw. biernego palenia. Prelegentem spotkania była pani S. Makowska i p. E. Stryjniak (Straż Miejska).

 

Pedagog szkolny

mgr Anna Rózga


 

belka_prosta.png