Samorząd Szkolny

    W czwartek, 25 października, odbyło się Spotkanie Samorządu Uczniowskiego z Dyrekcją Szkoły. Omówione zostały działania związane ze 100-leciem Niepodległości, Dniem Tolerancji i Dniem Życzliwości. Pani dyr. Małgorzata Różek wraz z paniami Moniką Janik i Agnieszką Mikułą przedstawiły swój pomysł na obchody Dnia Tolerancji, który został zaakceptowany przez uczestników spotkania. Przedyskutowane zostały również pomysły Samorządu na bieżący rok szkolny.