Zaj. plastyczne w zerówkach

Dzieci z grup zerowych chętnie biorą udział we wszytkich zajęciach na naszym  zerówkowym kole plastycznym. Tworzą, , wycinają, malują, rysują, wykonują prace samodzielne i grupowe. Z ogromną starannością i zaangażowaniem przystępują do każdego zadania.      

 

                                                                                                     Iwona Grodkowska

 

11.jpg             22.jpg           33.jpg        44.jpg   

 

55.jpg       

 

        77.jpg       

66.jpg