Rekrutacja


 
belka_prosta_709x38.png
 
 
 
Szanowni Rodzice!
 
W dniach 22-26 kwietnia 2021 r. odbędzie się
potwierdzanie woli przyjęcia
dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
 
Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się
w następujący sposób:
 
 
 1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.
 2. Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury: 
Procedura składania oświadczenia woli w placówce (przedszkolu/szkole):
 
 1. Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola wchodzi tylko jedna osoba,
 2. Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 7.00 – 16.00,
 3. Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,
 4. Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,
 5. Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,
 6. Oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,
 7. Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.
 
Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.
 
 
 
belka_prosta_709x38.png
Szanowni Rodzice,
 
uprzejmie informujemy, że termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnegodo publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie przesunięty.
 
Wnioski o przyjęcie będą mogli Państwo składać od dnia 4 marca 2021r. do dnia 24 marca 2021r. za pośrednictwem systemu Nabór.
 
Jednocześnie informujemy, że przesunięciu ulegną również pozostałe terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2021/2022 wskazane
w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr 35/21
z dnia 22 stycznia 2021r.

 

 
    Zgodnie z art.153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.), rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Rodzice składają deklaracje w dniach 22-26 lutego 2021r. Wypełnione deklaracje należy włożyć do skrzynki znajdującej się przy wejściu gr. 0.
 
 
 
 
 
Terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022
 
 
 
 
Kryteria postępowania rekrutacyjnego
 
 • Kryteria ustawowe i organu prowadzącego

 • Kryteria Ustawowe

 
 
Klauzula informacyjna RODO
 
 
Elektroniczny system naboru i rekrutacji