Rekrutacja grup 0


belka_prosta_709x38.png
Rekrutacja 2023/24 do oddziałów przedszkolnych
belka_prosta_709x38.png
 
Szanowni Rodzice!
 
 
    W dniach 18 - 21 kwietnia 2023 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego potwierdzają wolę przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia lub elektronicznie, przez zalogowanie się do indywidualnego konta w systemie Nabór.
 

belka_prosta_709x38.png

Szanowni Państwo!
 
Rekrutacja do szczecińskich przedszkoli rozpoczyna się  6 marca 2023 r.
 
Rekrutacja do grup przedszkolnych odbywa się  poprzez stronę  - 
 
 
    Rodzice wypełniają wniosek na stronie naboru, następnie należy złożyć podpisany przez obojga rodziców wniosek w wybranej placówce pierwszej preferencji (wraz z załącznikami). Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w zakładce Dokumenty
 
Przypominamy: Osoby (niebędące obywatelami polskimi lub osoby będące obywatelami polskimi, ale przebywającymi lub pracującymi za granicą ) uczestniczące w procesie rekrutacji do szkół i przedszkoli wszystkie dokumenty składane podczas procesu rekrutacji zobowiązane są składać  w języku polskim ( język urzędowy) albo wraz z tłumaczeniem na język polski ( podstawa prawna: Ustawa z dnia 07.10.1999 r. o języku polskim ( Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999) ).
 
Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej:
 

belka_prosta_1024-36.jpg

Nabor-gr0-prezentacja.jpg
belka_prosta_1024-36.jpg
 
Zapraszamy na wirtualny spacer do zerówki