Młode głowy


 

ML0-DE-GLO-WY.jpg UNAWEZA-fundacja.jpg
     W lutym tego roku nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim projekcje „Młode Głowy”, który jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA, założonej przez Martynę Wojciechowską. W ramach tego przedsięwzięcia chętni uczniowie mogli wziąć udział w anonimowej, bezpłatnej ankiecie dotyczącej zdrowia psychicznego i poczucia własnej wartości.
 
     Badania zostały przeprowadzone w klasach 4-6 i są narzędziem, dzięki któremu jesteśmy w stanie dowiedzieć się, jak wygląda kondycja psychiczna naszych wychowanków i co na nią wpływa. Uczniowie brali udział w badaniu w obecności nauczyciela prowadzącego, używające do tego celu komputerów szkolnych. Po zakończeniu badań w całej Polsce, otrzymamy wyniki dla swojej społeczności.
 
     Podstawowym celem projektu jest zbadanie ogólnej kondycji psychicznej młodzieży, opracowanie rekomendacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli oraz wdrożenie zmian do szkolnego programu profilaktycznego.
                                                                                                                    Edyta Jaz