Edukacja zdalna


 
office_365_logo.png
 
 
Nauczanie zdalne w klasach 1-3 od 22.03.2021r.
aktualizacja godz. 7, 18-03-2021

 

Teams - pierwsze logowanie - przeglądarka internetowa

Teams - pierwsze logowanie - aplikacja

 

Szanowni Rodzice!

     Od poniedziałku 22.03.2021r. bez względu na etap edukacyjny nauka w szkołach będzie odbywała się w trybie zdalnym. Oznacza to, że klasy 1-3 także będą realizować zajęcia w aplikacji TEAMS przy użyciu dotychczasowych loginów. Plan lekcji zostanie przekazany przez wychowawców klas  do 19.03.2021r. (pt). 

     Bardzo prosimy o odebranie od nauczycieli wszystkich podręczników, materiałów edukacyjnych  i ćwiczeniowych dla dzieci, a także rzeczy z szafek w szatni do końca bieżącego tygodnia.

W/w regulacje mają obowiązywać do 9 kwietnia br.

Zdalne zebrania z rodzicami 23.03.2021

 

 

 

 

 
 
Librus dział sekretariat Jarosław Brudecki 
Wiadomość o tytule: "Reset hasła Teams" w treści proszę wpisać imię nazwisko ucznia i która klasa
Wiadomość wysłać do Jarosław Brudecki (znajduje się w dziale "sekretariat")
 
 
 
     W Szkole Podstawowej nr 7 im. H. Raszki przyjęto  jednolity system kształcenia na odległość w aplikacji Office 365 ustalonej jako obszar roboczy do gromadzenia zbiorów materiałów edukacyjnych i zadań oraz do współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców.
 
    Wszyscy uczniowie są zobowiązani do realizacji zadań wynikających z obowiązku szkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przyjętych w szkole.
 
    Podczas zdalnego nauczania obowiązuje odpowiednia procedura zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
 
    Zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, języka obcego, religii/etyki oraz rewalidacji indywidulanej będą realizowane przez nauczycieli na platformie Microsoft Teams  w formie:
  • systematycznego zamieszczania materiałów edukacyjnych i zadań do pracy samodzielnej uczniów (od 9.11.2020r.);
  • codziennych spotkań grupowych lub indywidualnych on-line (ok. 60 min.) pełniących funkcję konsultacji dla uczniów (wg ustalonego tygodniowego harmonogramu od 16.11.2020r.).
 
Szczegółowe ustalenia dot. kształcenia na odległość klas najmłodszych zostaną przedstawione na platformie Microsoft Teams w dniu 10.11.2020r. (wtorek) podczas zdalnych spotkań wychowawców klas  z rodzicami.
 
 
     Wszelkie uwagi, pytania lub ewentualne problemy z logowaniem do aplikacji Teams należy zgłaszać wychowawcom poprzez dziennik elektroniczny Librus, który pozostaje główną drogą komunikacji nauczyciel-rodzic. 
 
Reset hasła do Teams (usługi office 365 online) można dokonać zgłaszając wychowawcy klasy lub bezpośrednio przez Librusa do Jarosława Brudeckiego (dział sekretariat).
 
 
     W przegladarce logujemy się na witrynie "office.com" proszę na to uważać ponieważ jest blizniacza witryna (microsoft.com) obie sa tej samej firmy ale prowadzą do innych usług.
     Najlepszą opcją jest logowanie sie przez dedykowaną aplikacje Teams.
Możliwe problemy z zalogowaniem się w usłudze:
  • Błędny login - login składa się imienia i nazwiska np. jkowalski@spp7.onmicrosoft.com lub jan-kowalski@spp7.onmicrosoft.com proszę sprawdzić czy nie ma literówki w imieniu i nazwisku jak i frazie po @.
  • Błędne hasło - może wystąpić zamiennie jako komunikat przy błędnym loginie najpierw sprawdzić czy nie występuje błędny login. Sprawdzić czy nie ma sie wciśniętego "Caps Lock" czy nie sa zamienione na klawiaturze znaki (klawiatura niemiecka, zamiana Y - Z)
  • Brak możliwości zalogowania w usłudze -  sprawdź czy program antywirusowy nie blokuje aplikacji teams (najlepiej na chwilke wyłączyć program antywirusowy i uruchomić aplikacje Teams). Sprawdź czy data jak i czas są aktualne. (prawy dolny róg)
     Jeśli po zalogowaniu do usługi Teams nie widzisz Zespołów/grup kliknij w inną zakładkę czat/zadania/kalendarz po chwili kliknij ponownie w zakładkę "Zespoły". Jeśli nadal nie widzisz zespołów zgłoś to wychowawczy lub nauczycielowi który dany zespół założył z prośba o dodanie do zespołu.
 
 
 
Preferowane aplkacje przeglądarki:
 
 
 
 
Informacje dla najmłodszych o Koronawirusie