Rekrutacja klas 1


belka_prosta_709x38.png
Rekrutacja 2023 / 24 do klas 1
belka_prosta_709x38.png
Szanowni Rodzice!
 
     Uprzejmie informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do klas I szkół podstawowych zostaną ogłoszone w dniu 12.04.2023 r. do godz. 15.00. W związku z powyższym w dniach 13.04.2023 r. - 14.04.2023 r. do godz. 15.00 należy pisemnie lub elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danej szkoły podstawowej. Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do szkoły oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.
     Nie ma konieczności potwierdzania woli przyjęcia w przypadku, gdy rodzic wybrał tylko i wyłącznie szkołę obwodową, czyli zgłosił dziecko do szkoły obwodowej.

belka_prosta_709x38.png

Szanowni Państwo!
                                                                                         
Rekrutacja do klas pierwszych rozpoczyna się  6 marca 2023 r.
 
Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się  poprzez stronę
 
 
     Rodzice wypełniają wniosek na stronie naboru, następnie należy złożyć podpisany przez obojga rodziców wniosek w wybranej placówce pierwszej preferencji (wraz z załącznikami). Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w zakładce Dokumenty
 
    Przypominamy: Osoby (niebędące obywatelami polskimi lub osoby będące obywatelami polskimi, ale przebywającymi lub pracującymi za granicą) uczestniczące w procesie rekrutacji do szkół i przedszkoli wszystkie dokumenty składane podczas procesu rekrutacji zobowiązane są składać  w języku polskim (język urzędowy) albo wraz z tłumaczeniem na język polski (podstawa prawna: Ustawa z dnia 07.10.1999 r. o języku polskim (Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999)).
 
Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej:
 

Dokumenty rekrutacji do wypełnienia

DOKUMENTY NA STRONIE NABÓR PCSS