Terminy zebrań


 

Zdalne zebrania_23.03.2021r.jpg

 

TERMINARZ ZEBRAŃ 2020-21_klasy-1-3-logo.jpg

 

Termin
Godziny
Tematyka
01.09.2020r.
zgodnie z harmonogramem
Klasy I - przedstawienie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej, wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania,
WZO oraz procedur bezpieczeństwa obowiązujących w placówce podczas pracy szkoły w zmienionych warunkach.
do 15.09.2020r.
komunikator dziennika LIBRUS
Klasy II-III - przedstawienie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej, wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania,
WZO oraz procedur bezpieczeństwa obowiązujących w placówce podczas pracy szkoły w zmienionych warunkach.
do 31.10.2020r.
komunikator dziennika LIBRUS
Przedstawienie informacji o postępach edukacyjnych i wychowawczych oraz wniosków z diagnozy wstępnej
uczniów kl. I.
10.11.2020r.
17.00-19.00 (TEAMS)
Przedstawienie informacji dot. organizacji nauczania zdalnego w klasach 1-3 (plan zajęć online, konsultacji i zasad oceniania).
8.12.2020r.
17.00-19.00 (TEAMS)
Przedstawienie terminów związanych z  klasyfikacją śródroczną oraz przerwą świąteczną i feriami zimowymi. Wnioski z prowadzonego nauczania zdalnego. Konsultacje – informacja o postępach edukacyjnych uczniów.
16.02.2021r.
17.00-19.00 (TEAMS)
Zebrania/konsultacje - informacja o postępach edukacyjnych uczniów.
23.03.2021r.
17.00-19.00 (TEAMS)
Zebrania/konsultacje - informacja o postępach edukacyjnych uczniów.
18.05.2021r,
17.00-19.00 (TEAMS)
Zebrania/konsultacje - przedstawienie przewidywanych ocen klasyfikacji rocznej.

 

Terminarz Spotkań z Rodzicami - wersja PDF