Terminy zebrań 1 - 3


terminy_spotkan_1-3_logo.png

 
   Termin   
   Godzina   
Tematyka
30.08.2023 
Klasy I 
17.00 
   
   Przedstawienie planów pracy dydaktyczne i wychowawczej,
   wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania.
   Wybór Rad Oddziałowych 
 
12.09.2023 
Klasy 2 -3 
17.00 
   Przedstawienie planów pracy dydaktyczne i wychowawczej,   
   wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania.
   Wybór Rad  Oddziałowych 
 
30.01.2024
17.00 
   
   Przedstawienie informacji o postępach edukacyjnych
   i wychowawczych uczniów. 
 
 
 21.05.2024    
   Klasy 1-3    
17.00     Przedstawienie przewidywanych ocen klasyfikacji rocznej.