Edukacja zdalna


 
office_365_logo.png
 
 

PROCEDURA

 
Librus dział sekretariat Jarosław Brudecki
Wiadomość o tytule: "Reset hasła Teams" w treści proszę wpisać imię nazwisko ucznia i która klasa
Wiadomość wysłać do Jarosław Brudecki (znajduje się w dziale "sekretariat")
 
 
 
     W Szkole Podstawowej nr 7 im. H. Raszki przyjęto  jednolity system kształcenia na odległość w aplikacji Office 365 ustalonej jako obszar roboczy do gromadzenia zbiorów materiałów edukacyjnych i zadań oraz do współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców.
 
    Wszyscy uczniowie są zobowiązani do realizacji zadań wynikających z obowiązku szkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przyjętych w szkole.
 
    Podczas zdalnego nauczania obowiązuje odpowiednia procedura zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
 
 
     Uczniowie są zobowiązani do realizacji zadań, wynikających z obowiązku szkolnego, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przyjętych w szkole.
 
   Uczniowie, którzy nie mają dostępu do wymaganych warunków technicznych kształcenia na odległość, mają obowiązek poinformowania o trudnościach wychowawcę klasy.
 
  1. Lekcje odbywają się na platformie Microsoft Teams zgodnie z planem lekcji i trwają po 30 minut. W razie potrzeby nauczyciel może przedłuzyć zajecia do 45 minut.
  2. Podczas zajęć uczniowie są zobowiązani do włączania kamer i mikrofonów (na komputerze lub telefonie komórkowym). Brak takiego połączenia skutkuje oznaczeniem nieobecności na zajęciach.
  3. Podczas zdalnego nauczania obowiązują odpowiednie procedury, które wraz z instrukcją zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
  4. Ewentualne problemy z logowaniem do Teamsa należy zgłaszać wychowawców poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Plan zajęć będzie zamieszczany w zakładce KALENDARZ w aplikacji.

 
 
 
     Wszelkie uwagi, pytania lub ewentualne problemy z logowaniem do aplikacji Teams należy zgłaszać wychowawcom poprzez dziennik elektroniczny Librus, który pozostaje główną drogą komunikacji nauczyciel-rodzic. 
 
belka_prosta_709x38.png
 
Reset hasła do Teams (usługi office 365 online) można dokonać zgłaszając wychowawcy klasy lub bezpośrednio przez Librusa do Jarosława Brudeckiego (dział sekretariat).
 
belka_prosta_709x38.png
 
     W przegladarce logujemy się na witrynie "office.com" proszę na to uważać ponieważ jest blizniacza witryna (microsoft.com) obie sa tej samej firmy ale prowadzą do innych usług.
     Najlepszą opcją jest logowanie sie przez dedykowaną aplikacje Teams.
Możliwe problemy z zalogowaniem się w usłudze:
  • Błędny login - login składa się imienia i nazwiska np. jkowalski@spp7.onmicrosoft.com lub jan-kowalski@spp7.onmicrosoft.com proszę sprawdzić czy nie ma literówki w imieniu i nazwisku jak i frazie po @.
  • Błędne hasło - może wystąpić zamiennie jako komunikat przy błędnym loginie najpierw sprawdzić czy nie występuje błędny login. Sprawdzić czy nie ma sie wciśniętego "Caps Lock" czy nie sa zamienione na klawiaturze znaki (klawiatura niemiecka, zamiana Y - Z)
  • Brak możliwości zalogowania w usłudze -  sprawdź czy program antywirusowy nie blokuje aplikacji teams (najlepiej na chwilke wyłączyć program antywirusowy i uruchomić aplikacje Teams). Sprawdź czy data jak i czas są aktualne. (prawy dolny róg)
     Jeśli po zalogowaniu do usługi Teams nie widzisz Zespołów/grup kliknij w inną zakładkę czat/zadania/kalendarz po chwili kliknij ponownie w zakładkę "Zespoły". Jeśli nadal nie widzisz zespołów zgłoś to wychowawczy lub nauczycielowi który dany zespół założył z prośba o dodanie do zespołu.
 
 
 
Preferowane aplkacje przeglądarki:
 
 
Plakat_-_Wojewdzka_Stacja_Sanitarno-Epidemiologiczna_w_Szczecinie.jpg