Podręczniki


 
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. H. RASZKI W SZCZECINIE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
 
 
Religia – podręczniki:
Klasa IV
„Miejsce pełne Bogactw”
– ks. K. Mielnicki, E. Kondrak , B. Nosek - wyd. Jedność
Klasa V
„Bóg szuka człowieka”
– B. Zawiślak USJK, ks. M. Wojtasik – wyd. Św. Wojciech
Klasa VI
„Jezus nas Zbawia”
– B. Zawiślak USJK, ks. M. Wojtasik – wyd. Św. Wojciech
Klasa VII
„Spotykam Twoje Słowo”
– ks. P. Mąkosa wyd. Gaudium
Klasa VIII
„ Z Tobą idę przez życie”
– ks. P. Mąkosa wyd. Gaudium