Terminy zebrań


TERMINARZ ZEBRAŃ 2020-21_klasy-4-8-logo.jpg

Termin
Godziny
Tematyka
3.09.2020
17:00-19:00
Klasy IV - przedstawienie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej, wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania, WZO oraz procedur bezpieczeństwa obowiązujących w placówce podczas pracy szkoły w zmienionych warunkach.
10.09.2020
17.00-19.00 (TEAMS)
Klasy V-VIII - przedstawienie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej, wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania, WZO oraz procedur bezpieczeństwa obowiązujących w placówce podczas pracy szkoły w zmienionych warunkach.
10.12.2020
17:00-17:45
TEAMS
przedstawienie terminów związanych z klasyfikacją, przerwą świąteczną  i feriami oraz bieżących informacji dot.  zdalnego nauczania
17:45-19:00
TEAMS

Indywidualne konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

25.02.2021
17:00-17:45
Przedstawienie informacji o postępach edukacyjnych i wychowawczych uczniów.
17:45-19:00

Klasy VIII - przedstawienie informacji dot. organizacji i przebiegu egzaminu. Indywidualne konsultacje z nauczycielami

20.05.2021
17:00-17:45
Przedstawienie przewidywanych ocen klasyfikacji rocznej.
17:45-19:00

Indywidualne konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

 

Terminarz Spotkań z Rodzicami - wersja PDF