Terminy zebrań 4-8


2024_zebrania_4-5-ico.png
6-8_konsultacje-ico.png
6-8_zebrania-ico.png

belka_blue1.png

terminy_spotkan_4-8_logo.png

 

  Termin  
   Godzina   
   Tematyka   
   14.09.2023    17.00 
 
   Przedstawienie planów pracy dydaktyczne i wychowawczej,   
wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania.
Wybór Rad Oddziałowych.
 
01.02.2024 17.00 
   
Przedstawienie informacji o postępach edukacyjnych i wychowawczych   
uczniów oraz informacji dotyczących warunków przebiegu egzaminu
ósmoklasisty (tylko klasy VIII). 
 
23.05.2024  17.00 
 
Przedstawienie przewidywanych ocen klasyfikacji rocznej.