Zebrania z rodzicami klas 4 - 6


 

zebrania_18-05-ico.png

Przedstawienie przewidywanych ocen klasyfikacji rocznej
 
 
Klasy 4-6 godz. 17:00 – 18:00
Konsultacje godz. 18:00 – 19:00
 
klasa
wychowawca
sala
4a
   Karolina Rosa
24
4b
   Anna Kubera
129
4c
   Agnieszka Śliżewska
126
4d
   Katarzyna Korycka
128
4e
   Dorota Kopciewicz
125
4f
   Joanna Łowicz
40
4g
   Katarzyna Sowińska
101
5a
   Anna Studzińska
131
5b
   Łukasz Orzechowski
111
5c
   Beata Zawrzykraj - Kuszko
121
5d
   Ewa Klebieko
124
5e
   Monika Trzeciak
08
5f
   Agnieszka Kachniarz
127
 
Zebrania w klasach 6c i 6e zaplanowane są na 16.05.2023r.

 

belka_prosta_1024-36.jpg

terminy_spotkan_4-8_logo.png

  Termin  
   Godzina   
   Tematyka   
   08.09.2022   
   17.00   
   18.00   
   klasa 4e   
   
   Przedstawienie planów pracy dydaktyczne i wychowawczej,   
   wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania.   
   Wybór Rad Oddziałowych.   
 
   09.02.2023   
   17.00   
   
Przedstawienie informacji o postępach edukacyjnych i wychowawczych uczniów   
   oraz informacji dotyczących warunków przebiegu egzaminu ósmoklasisty   
   (tylko klasy VIII).   
 
   18.05.2023   
   17.00   
   
Przedstawienie przewidywanych ocen klasyfikacji rocznej.